Chính sách bảo mật

147Code “147code.com” tôn trọng và cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng. Chúng tôi cam kết, sẽ thực hiện các biện pháp liên quan để bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng tuân theo các quy định pháp luật áp dụng về bảo mật thông tin/dữ liệu cá nhân.

Quy chế Quyền riêng tư này, được lập nhằm quy định cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và/hoặc xử lý dữ liệu khi bạn truy cập vào trang website “147code.com”.

Khi sử dụng, tham khảo các dịch vụ mà 147Code chia sẻ thì mọi người sẽ KHÔNG phải cung cấp thông tin, tài khoản, mật khẩu… và KHÔNG trả bất kỳ 1 khoản phí nào khi tham khảo các Giftcode trên Website 147code.com.